E l ő t e r j e s z t é s

 

Tárgy:   A városra vonatkozó új Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) hatályba helyezése és döntés további – a túlzott beépítési sűrűséget megakadályozó – intézkedésekről

 

 Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A lakosság körében – különösen a jelenlegi és tervezett beépítések körzetében – egyre inkább érzékelhető a feszültség, melynek oka a folyamatos beépítési, fejlesztési igény, és a zöldterületek megtartásának, fejlesztésének, egy élhető és természet közeli kisvárosi környezet megtartásának igénye közötti ellentmondás.

 

„A város kiemelt céljai: a népesség megtartása – kellemes, élhető lakókörnyezet és megfelelő minőségű intézményi ellátottság és közszolgáltatások elérhetősége mellett, intézmények, oktatás, kulturális és szabadidő-eltöltési lehetőségek bővítése, helyi gazdaság és turisztikai kínálat fejlesztése, az energiahatékonyság, megújuló energiaforrások felhasználásának növelése, környezetvédelmi fejlesztések..

….jelenleg az intézmények még megfelelnek a települési lakosság és kistérség elvárásának, de az aktuális tendenciákat figyelemmel kisérve, rövid tervezési időn belül (3-4 év) már nem lesznek képesek megfelelni az igényeknek.”

(idézet:IVS)

 

ATestület fontos feladata, hogy intézkedéseivel megnyugtassa a lakosságot, ténylegesen kézben tartsa az irányítást, nem hagyva teret a város hosszú távú érdekeivel ellentétes folyamatoknak!

 

A vonatkozó jogszabályok szerint a Testület már korábban tárgyalta és elfogadta a Helyi Építési Szabályzat legújabb, a Pestterv által készített változatát, amelyet továbbküldtünk az állami Főépítészi Hivatalnak elfogadásra. Ez a dokumentum hivatott a későbbiekben szabályozni az előbbiekben felvetett problémák jelentős részét.

Az anyag a város belső területek beépítésére vonatkozóan fontos szabályzókat, paramétereket tartalmaz, így hatályba helyezését támogatjuk!

 

Megítélésünk szerint azonban további – garanciális jellegű – döntésekre/intézkedésekre is szükség van. Ezek egy részét most, másik részét aktuálisan, konkrétan az egyes városi területek beépítésekor kell meghozni.

 

Az alábbiakat kérjük határozatba foglalni:

  • Készüljön szakértői anyag arról, konkrétan mely városi területeken, milyen infrastrukturális fejlesztések után, milyen ütemben, mértékben lehet majd a jövőben a most átdolgozott HÉSZ által meghatározott beépítési szinteken parcellázni, majd értékesíteni, mennyibe kerülnek a Városnak ezek a fejlesztések, hogyan befolyásolják majd a pénzügyi helyzetet!
  • Az anyag térjen ki arra, hogy műszaki/épített infra. fejlesztések (közmű, út..) mellett milyen HUMÁN infra. fejlesztések (óvoda iskola, bölcsőde, parkolók, parkok, stb.) kellenek – előfeltételként – a potenciális konkrét beépítés által generált lakosságszám növekedés fogadásához!
  • Készüljön előzetes vizsgálat a jelenlegi/potenciális beépítések által generált szennyvíz kapacitás igényre vonatkozóan, feltárva a szv. hálózat és tisztító kapacitás befogadóképességének korlátait/lehetőségeit, a fejlesztés lehetőségeit, költségeit.
  • Fentiek elkészülte után a Testület áttekinti tárgyban a helyzetet, és dönt az esetleges módosításokról.
  • Parcellázás és értékesítés kizárólag a területek teljes közművesítése után történhet.
  • Az önkormányzati ciklus hátra lévő idejében fejlesztési dokumentumokat, költségvetést érintő intézkedést elfogadni, beépíthető területekkel kapcsolatos intézkedést/döntést hozni/ parcellázni és értékesíteni csak a Testület egyhangú döntésével lehessen!

 

Veresegyház, 2019. 02.19

 

Dr. Marik György képviselő

Leviczki Tamás képviselő